Act adiţional nr. 2

la

Regulamentul oficial al campaniei promoționale Robert Bosch SRL
Castiga cu centralele termice cu condensare Buderus

 • 1 Septembrie 2017 – 31 Octombrie 2017 –

Având în vedere faptul că Organizatorul campaniei „Castiga cu centralele termice cu condensare Buderus” a decis incheierea acestui program, in consecinta urmatoarele articole din regulament se modifica astfel:

I. INFORMAȚII GENERALE

 1. Campania promoțională „Câștigă cu centralele termice cu condensare Buderus!” (denumită în continuare „Promoția”) este organizată de compania Robert Bosch SRL, cu sediul în str. Horia Măcelariu 30-34, sector 1, cod poştal 013937, Bucureşti, CIF RO5541546, înregistrată la Registru Comerţului cu nr. J40/7601/1994 (denumită în continuare „Organizator”).
 2. Societatea Create Direct, str. Siriului 42-46, et. 3, sector 1, Bucureşti (denumită în continuare „Furnizor de servicii”) a fost desemnată de Robert Bosch în calitate de furnizor de servicii pentru activitățile logistice necesare desfășurării promoției și pentru achiziția premiilor.
 3. Campania promoţională „Câștigă cu centralele termice cu condensare Buderus!” va fi organizată şi se va desfăşura în perioada 1 Septembrie – 13 Octombrie 2017 (”Durata Promoţiei”). La campanie pot participa firmele de instalaţii Buderus, autorizate pentru instalare sau montare conform PT CR4-2010 pentru efectuarea de lucrări la instalații sub presiune sub 400 kW reglementate de PTA1/2010, publicată pe www.iscir.ro (actualizare vineri, 4,08,2017, ora 16:36), ce achiziționează de la Robert Bosch SRL produsele participante la promoție.
 4. Participarea la Promoție este valabilă doar dacă participanții se înregistrează pe pagina web www.centralecupremii.ro (denumită în continuare „Pagină web”), menționând datele exacte și reale solicitate în timpul înregistrării și sunt de acord cu procesarea datelor furnizate, acceptă Regulamentul şi își asumă respectarea acestuia.

III. DURATA PROMOŢIEI

3.1.      Campania promoțională se va desfașura în perioada 1 Septembrie – 13 Octombrie 2017. Deoarece s-a atins bugetul maxim de premii disponbil, Organizatorul a decis încheierea promotiei pe data de 13 octombrie 2017.

 

 

 

IV. MODUL DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI

Se acumulează puncte pentru atingerea fiecărui prag minim de achiziții de centrale termice cu condensare Buderus.

Prag

Valoare prag*

Puncte

Prag cifră de afaceri promoțională 1

15,001 - 25,000 lei

1000

Prag cifră de afaceri promoțională 2

25,001 - 35,000 lei

1800

Prag cifră de afaceri promoțională 3

35,001 - 45,000 lei

2600

Prag cifră de afaceri promoțională 4

45,001 - 65,000 lei

3400

Prag cifră de afaceri promoțională 5

65,001 - 90,000 lei

4500

Prag cifră de afaceri promoțională 6

90,001 - 130,000 lei

6400

Prag cifră de afaceri promoțională 7

130,001 - 180,000 lei

9000

Prag cifră de afaceri promoțională 8

180,001 - 250,000 lei

13000

Prag cifră de afaceri promoțională 9

250,001 - 320,000 lei

17000

Prag cifră de afaceri promoțională 10

320,001 - 450,000 lei

23000

Prag cifră de afaceri promoțională 11

≥450,000 lei

33000

* Valoare achiziție de la Robert Bosch SRL, RON, fara TVA, în perioada promoțională

 

Ex: Pentru facturi înscrise în program în valoare de 7.000 ron nu se va acorda niciun punct.

Pentru facturi înscrise în program în valoare de 20.000 ron se vor acorda 1.000 puncte. Pentru înscrierea de facturi de încă 10.000 ron se va atinge pragul 2 de cifră promoțională și se vor mai acorda încă 800 de puncte, astfel încât participantul va avea 1800 puncte acumulate.

Pragurile de cifră de afaceri cumuleaza toate facturile înscrise pe Pagina Web, pe toată durata promoției. Un prag de cifră de afaceri poate fi atins cumulând toate facturile de achiziție de pe durata promoției.

 1. Pentru a primi punctele aferente produselor achiziționate, participanții trebuie să trimită o copie/un scan al facturii conținând produsele achiziționate, pe mail la centralecupremii@createdirect.ro sau prin încărcare pe site-ul promoției www.centralecupremii.ro. Se acceptă doar facturile de achiziție din perioada campaniei promoționale, 1 Septembrie – 13 Octombrie. Facturile emise înainte de data începerii campaniei sau după data încheierii acesteia nu vor fi luate în considerare. Punctele acumulate de participanți vor fi actualizate în contul fiecărui participant în aplicația de pe site-ul www.centralecupremii.ro, la atingerea unui prag minim de achiziții de centrale termice Buderus, în termen de 5 zile lucrătoare de la trimiterea facturilor.
 2. Verificarea facturilor se va face exclusiv în scopul determinării numărului de puncte obținut de către participant fără a analiza alte elemente ale facturii.
 3. Se vor lua în considerare facturile cu data emiterii cuprinsă în intervalul 1 Septembrie – 13 Octombrie 2017 şi trimise pe e-mail/încărcate pe pagina web până pe 13 Octombrie 2017. Premiile vor putea fi comandate până pe data de 20 octombrie 2017. După această dată punctele vor fi anulate.

 

 

V. ACORDAREA PREMIILOR

 1. Participantul poate să își transforme Punctele acumulate în Premii (denumite în continuare „Premii”), a căror listă actualizată poate fi găsită pe Pagina web în cadrul catalogului online de premii, până la data de 13 Octombrie 2017. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând lista premiilor, cu mențiunea că va trebui să publice informațiile referitoare la modificare pe Pagina web.
 2. Participantul poate primi Premii acumulând numărul de puncte necesar pentru primirea Premiului și trimiţând comanda corespunzătoare pe Pagina web. În cazul în care nu au fost acumulate suficiente Puncte pentru trimiterea comenzii, pentru obținerea Premiului nu se acceptă plata în numerar, nici parțial, nici integral.
 3. Punctele expiră și își pierd valabilitatea la data 20 Octombrie 2017.
 4. La trimiterea comenzii de Premii, Punctele utilizate pentru obținerea Premiului se vor scădea automat din contul Participantului.
 5. În cazul în care Premiul comandat nu este disponibil, din orice motiv, Furnizorul de servicii va informa imediat Participantul și va oferi un alt Premiu, de același tip și cu aceeași valoare în Puncte. Dacă Participantul nu dorește să accepte Premiul alternativ, comanda va fi ștearsă, iar Punctele neutilizate vor fi creditate în contul Participantului, în cel mult 48 de ore după ce Furnizorul de servicii a informat Participantul că respectivul Premiu nu este disponibil.
 6. Livrarea Premiilor se va efectua prin poștă sau prin curier, pe cheltuiala Furnizorului de servicii, la adresa înregistrată de Participanți pe Pagina web. Dacă Furnizorul de servicii utilizează o altă formă de livrare, Organizatorul va posta informațiile corespunzătoare pe Pagina web.
 7. În cazul în care livrarea Premiului nu se efectuează din cauza Participantului, după cel puțin două tentative de livrare, acesta va pierde dreptul de a primi Premiul.
 8. Premiul nu poate fi preschimbat în numerar.
 9. În cazul în care apar orice fel de îndoieli referitoare la înregistrarea de date corecte pe Pagina web de către Participant sau în legătură cu calculul Punctelor în cadrul Promoției, Organizatorul are dreptul să suspende livrarea Premiilor până la clarificarea îndoielilor, respectiv pe perioada soluționării problemelor.
 10. Organizatorul prin Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a refuza predarea Premiilor oferite în cadrul Promoției dacă Participantul, respectiv persoanele care sunt împuternicite să ridice Premiul în numele Participantului, încalcă Regulamentul în orice fel sau dacă nu îndeplinesc cerințele incluse în acesta.
 11. Cererile referitoare la garanția valabilă pentru oricare Premiu trebuie înaintate direct către producătorul sau importatorul Premiului, Organizatorul fiind exonerat de orice răspundere.
 12. Participantul are obligaţia de a verifica integritatea premiului la recepţia sa. În cazul în care Participantul constată că premiul nu este conform cu comanda, prezintă anumite vicii sau defecte, este incomplet sau deteriorat, participantul trebuie să refuze recepţia şi să menţioneze în scris transportatorului motivul refuzului.
 13. Organizatorul este exonerat de orice răspundere sau despăgubire aferente unor eventuale nereguli sau reclamaţii privind neconformitatea sau neonorarea premiilor, întreaga răspundere fiind a funizorului de servicii.
 14. Premiile obţinute în cadrul promoției sunt considerate drept venituri realizate şi fac obiectul impozitării, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Regimul aplicabil al taxelor şi impozitelor privind premiile este cel de la data acordării.

Restul prevederilor regulamentului si actului aditional nr. 1 rămân neschimbate.

 

Act adiţional

la

Regulamentul oficial al campaniei promoționale Robert Bosch SRL
Castiga cu centralele termice cu condensare Buderus

1 Septembrie 2017 – 31 Octombrie 2017

Având în vedere faptul că Organizatorul campaniei „Castiga cu centralele termice cu condensare Buderus” a decis prelungirea acestui program, in consecinta urmatoarele articole din regulament se modifica astfel:

I. INFORMAȚII GENERALE

 1. Campania promoțională „Câștigă cu centralele termice cu condensare Buderus!” (denumită în continuare „Promoția”) este organizată de compania Robert Bosch SRL, cu sediul în str. Horia Măcelariu 30-34, sector 1, cod poştal 013937, Bucureşti, CIF RO5541546, înregistrată la Registru Comerţului cu nr. J40/7601/1994 (denumită în continuare „Organizator”).
 2. Societatea Create Direct, str. Siriului 42-46, et. 3, sector 1, Bucureşti (denumită în continuare „Furnizor de servicii”) a fost desemnată de Robert Bosch în calitate de furnizor de servicii pentru activitățile logistice necesare desfășurării promoției și pentru achiziția premiilor.
 3. Campania promoţională „Câștigă cu centralele termice cu condensare Buderus!” va fi organizată şi se va desfăşura în perioada 1 Septembrie – 31 Octombrie 2017 (”Durata Promoţiei”). La campanie pot participa firmele de instalaţii Buderus, autorizate pentru instalare sau montare conform PT CR4-2010 pentru efectuarea de lucrări la instalații sub presiune sub 400 kW reglementate de PTA1/2010, publicată pe www.iscir.ro (actualizare vineri, 4,08,2017, ora 16:36), ce achiziționează de la Robert Bosch SRL produsele participante la promoție.
 4. Participarea la Promoție este valabilă doar dacă participanții se înregistrează pe pagina web www.centralecupremii.ro (denumită în continuare „Pagină web”), menționând datele exacte și reale solicitate în timpul înregistrării și sunt de acord cu procesarea datelor furnizate, acceptă Regulamentul şi își asumă respectarea acestuia.

III. DURATA PROMOŢIEI

3.1.      Campania promoțională se va desfașura în perioada 1 Septembrie – 31 Octombrie 2017, în limita bugetului de premii disponibil în valoare de 290.000 RON, fără TVA. În cazul în care premiile revendicate ating bugetul disponibil, promoția se va încheia înainte de termenul limită de 31 Octombrie.  Organizatorul va anunța pe site termenul de finalizare a promoției.

 

 

IV. MODUL DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI

Se acumulează puncte pentru atingerea fiecărui prag minim de achiziții de centrale termice cu condensare Buderus.

Prag

Valoare prag*

Puncte

Prag cifră de afaceri promoțională 1

15,001 - 25,000 lei

1000

Prag cifră de afaceri promoțională 2

25,001 - 35,000 lei

1800

Prag cifră de afaceri promoțională 3

35,001 - 45,000 lei

2600

Prag cifră de afaceri promoțională 4

45,001 - 65,000 lei

3400

Prag cifră de afaceri promoțională 5

65,001 - 90,000 lei

4500

Prag cifră de afaceri promoțională 6

90,001 - 130,000 lei

6400

Prag cifră de afaceri promoțională 7

130,001 - 180,000 lei

9000

Prag cifră de afaceri promoțională 8

180,001 - 250,000 lei

13000

Prag cifră de afaceri promoțională 9

250,001 - 320,000 lei

17000

Prag cifră de afaceri promoțională 10

320,001 - 450,000 lei

23000

Prag cifră de afaceri promoțională 11

≥450,000 lei

33000

* Valoare achiziție de la Robert Bosch SRL, RON, fara TVA, în perioada promoțională

 

Ex: Pentru facturi înscrise în program în valoare de 7.000 ron nu se va acorda niciun punct.

Pentru facturi înscrise în program în valoare de 20.000 ron se vor acorda 1.000 puncte. Pentru înscrierea de facturi de încă 10.000 ron se va atinge pragul 2 de cifră promoțională și se vor mai acorda încă 800 de puncte, astfel încât participantul va avea 1800 puncte acumulate.

Pragurile de cifră de afaceri cumuleaza toate facturile înscrise pe Pagina Web, pe toată durata promoției. Un prag de cifră de afaceri poate fi atins cumulând toate facturile de achiziție de pe durata promoției.

 1. Pentru a primi punctele aferente produselor achiziționate, participanții trebuie să trimită o copie/un scan al facturii conținând produsele achiziționate, pe mail la centralecupremii@createdirect.ro sau prin încărcare pe site-ul promoției www.centralecupremii.ro. Se acceptă doar facturile de achiziție din perioada campaniei promoționale, 1 Septembrie – 31 Octombrie. Facturile emise înainte de data începerii campaniei sau după data încheierii acesteia nu vor fi luate în considerare. Punctele acumulate de participanți vor fi actualizate în contul fiecărui participant în aplicația de pe site-ul www.centralecupremii.ro, la atingerea unui prag minim de achiziții de centrale termice Buderus, în termen de 5 zile lucrătoare de la trimiterea facturilor.
 2. Verificarea facturilor se va face exclusiv în scopul determinării numărului de puncte obținut de către participant fără a analiza alte elemente ale facturii.
 3. Se vor lua în considerare facturile cu data emiterii cuprinsă în intervalul 1 Septembrie – 31 Octombrie 2017 şi trimise pe e-mail/încărcate pe pagina web până pe 5 Noiembrie 2017. Premiile vor putea fi comandate până pe data de 15 noiembrie 2017. După această dată punctele vor fi anulate.

 

 

V. ACORDAREA PREMIILOR

 1. Participantul poate să își transforme Punctele acumulate în Premii (denumite în continuare „Premii”), a căror listă actualizată poate fi găsită pe Pagina web în cadrul catalogului online de premii, până la data de 15 Noiembrie 2017. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând lista premiilor, cu mențiunea că va trebui să publice informațiile referitoare la modificare pe Pagina web.
 2. Participantul poate primi Premii acumulând numărul de puncte necesar pentru primirea Premiului și trimiţând comanda corespunzătoare pe Pagina web. În cazul în care nu au fost acumulate suficiente Puncte pentru trimiterea comenzii, pentru obținerea Premiului nu se acceptă plata în numerar, nici parțial, nici integral.
 3. Punctele expiră și își pierd valabilitatea la data 15 Noiembrie 2017.
 4. La trimiterea comenzii de Premii, Punctele utilizate pentru obținerea Premiului se vor scădea automat din contul Participantului.
 5. În cazul în care Premiul comandat nu este disponibil, din orice motiv, Furnizorul de servicii va informa imediat Participantul și va oferi un alt Premiu, de același tip și cu aceeași valoare în Puncte. Dacă Participantul nu dorește să accepte Premiul alternativ, comanda va fi ștearsă, iar Punctele neutilizate vor fi creditate în contul Participantului, în cel mult 48 de ore după ce Furnizorul de servicii a informat Participantul că respectivul Premiu nu este disponibil.
 6. Livrarea Premiilor se va efectua prin poștă sau prin curier, pe cheltuiala Furnizorului de servicii, la adresa înregistrată de Participanți pe Pagina web. Dacă Furnizorul de servicii utilizează o altă formă de livrare, Organizatorul va posta informațiile corespunzătoare pe Pagina web.
 7. În cazul în care livrarea Premiului nu se efectuează din cauza Participantului, după cel puțin două tentative de livrare, acesta va pierde dreptul de a primi Premiul.
 8. Premiul nu poate fi preschimbat în numerar.
 9. În cazul în care apar orice fel de îndoieli referitoare la înregistrarea de date corecte pe Pagina web de către Participant sau în legătură cu calculul Punctelor în cadrul Promoției, Organizatorul are dreptul să suspende livrarea Premiilor până la clarificarea îndoielilor, respectiv pe perioada soluționării problemelor.
 10. Organizatorul prin Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a refuza predarea Premiilor oferite în cadrul Promoției dacă Participantul, respectiv persoanele care sunt împuternicite să ridice Premiul în numele Participantului, încalcă Regulamentul în orice fel sau dacă nu îndeplinesc cerințele incluse în acesta.
 11. Cererile referitoare la garanția valabilă pentru oricare Premiu trebuie înaintate direct către producătorul sau importatorul Premiului, Organizatorul fiind exonerat de orice răspundere.
 12. Participantul are obligaţia de a verifica integritatea premiului la recepţia sa. În cazul în care Participantul constată că premiul nu este conform cu comanda, prezintă anumite vicii sau defecte, este incomplet sau deteriorat, participantul trebuie să refuze recepţia şi să menţioneze în scris transportatorului motivul refuzului.
 13. Organizatorul este exonerat de orice răspundere sau despăgubire aferente unor eventuale nereguli sau reclamaţii privind neconformitatea sau neonorarea premiilor, întreaga răspundere fiind a funizorului de servicii.
 14. Premiile obţinute în cadrul promoției sunt considerate drept venituri realizate şi fac obiectul impozitării, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Regimul aplicabil al taxelor şi impozitelor privind premiile este cel de la data acordării.

Restul prevederilor regulamentului rămân neschimbate.

 

 

Regulamentul oficial al campaniei promoţionale Buderus

„Caștigă cu centralele termice cu condensare Buderus!”

1 Septembrie – 30 Septembrie 2017

 

I. INFORMAȚII GENERALE

 1. Campania promoțională „Câștigă cu centralele termice cu condensare Buderus!” (denumită în continuare „Promoția”) este organizată de compania Robert Bosch SRL, cu sediul în str. Horia Măcelariu 30-34, sector 1, cod poştal 013937, Bucureşti, CIF RO5541546, înregistrată la Registru Comerţului cu nr. J40/7601/1994 (denumită în continuare „Organizator”).
 2. Societatea Create Direct, str. Siriului 42-46, et. 3, sector 1, Bucureşti (denumită în continuare „Furnizor de servicii”) a fost desemnată de Robert Bosch în calitate de furnizor de servicii pentru activitățile logistice necesare desfășurării promoției și pentru achiziția premiilor.
 3. Campania promoţională „Câștigă cu centralele termice cu condensare Buderus!” va fi organizată şi se va desfăşura în perioada 1 Septembrie – 30 Septembrie 2017 (”Durata Promoţiei”). La campanie pot participa firmele de instalaţii Buderus, autorizate pentru instalare sau montare conform PT CR4-2010 pentru efectuarea de lucrări la instalații sub presiune sub 400 kW reglementate de PTA1/2010, publicată pe www.iscir.ro (actualizare vineri, 4,08,2017, ora 16:36), ce achiziționează de la Robert Bosch SRL produsele participante la promoție.
 4. Participarea la Promoție este valabilă doar dacă participanții se înregistrează pe pagina web www.centralecupremii.ro (denumită în continuare „Pagină web”), menționând datele exacte și reale solicitate în timpul înregistrării și sunt de acord cu procesarea datelor furnizate, acceptă Regulamentul şi își asumă respectarea acestuia.

 

II. MĂRCILE ŞI PRODUSELE PARTICIPANTE

2.1.        Mărcile şi produsele participante la Promoţie (denumite în cele ce urmează ”Produsele  Participante”) sunt următoarele:

Cod produs

Denumire produs

Eficienţă energetică

7736901135

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB172iK-24, panou frontal din Titanium Glas negru cu insertii orizontale încălzire=24 kW şi acm=28 kW / Clasă eficienţă energetică A pentru încălzire și A pentru preparare acm cu profilul de încărcare XL

228500.jpg

7736901133

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB172i-24, panou frontal din Titanium Glas negru cu insertii orizontale, încălzire=24 kW / Clasă eficienţă energetică A pentru încălzire

228500.jpg

7736901086

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB172iK-24, panou frontal din Titanium Glas alb cu insertii orizontale, încălzire=24 kW şi acm=28 kW / Clasă eficienţă energetică A pentru încălzire și A pentru preparare acm cu profilul de încărcare XL

228694.jpg

7736901134

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB172i-24, panou frontal din Titanium Glas alb cu insertii orizontale, încălzire=24 kW / Clasă eficienţă energetică A pentru încălzire

228500.jpg

7736900828

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB172-30 iK H, panou frontal din Titanium Glas negru cu inserţii orizontale, încălzire=30 kW şi acm=30 kW

228500.jpg

7736900829

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB172-35 iK H, panou frontal din Titanium Glas negru cu inserţii orizontale, încălzire=35 kW şi acm=35 kW

228500.jpg

7736900830

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB172-35 i H, panou frontal din Titanium Glas negru cu inserţii orizontale încălzire=35 kW

228500.jpg

7736900831

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB172-42 i H, panou frontal din Titanium Glas negru cu inserţii orizontale, încălzire=42 kW

228500.jpg

7736900890

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB172-30 iKW H, panou frontal din Titanium Glas alb cu inserţii orizontale, încălzire=30 kW şi acm=30 kW

228500.jpg

7736900891

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB172-35 iKW H,  panou frontal din Titanium Glas alb cu inserţii orizontale, încălzire=35 kW şi acm=35 kW

228500.jpg

7736900892

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB172-35 iW H, panou frontal din Titanium Glas alb cu inserţii orizontale încălzire=35 kW

228500.jpg

7736900893

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB172-42 iW H, panou frontal din Titanium Glas alb cu inserţii orizontale, încălzire=42 kW

228500.jpg

7716701519

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB172-24T50, încălzire=24 kW şi acm=28 kW

228500.jpg

7736900557

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB072-24 V2, încălzire=24 kW

228500.jpg

7736900556

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB072-24K V2, încălzire=24 kW şi acm=30 kW

228500.jpg

7736900768

Centrala termica murala cu condensare Logamax plus GB062-24KDH V2, încălzire=24 kW şi acm=28 kW 

228500.jpg

7736900769

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB062-24H V2, încălzire=24 kW

228500.jpg

7746900923

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB162T40S-30, încălzire=30 kW şi acm=33 kW

228500.jpg

7746900216

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB162-80, încălzire=80 kW

228500.jpg

7736701029

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB162-70 V2, încălzire=70 kW

 

7736701030

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB162-85 V2, încălzire=85 kW

 

7736701031

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB162-100 V2, încălzire=100 kW

 

7738100735

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB192 - 25iT100S, încălzire= 25 kW şi acm=30 kW, cu boiler încorporat de 100l / Clasă eficienţă energetică A+ pentru încălzire și A++ pentru preparare ACM cu profilul de încărcare XL, panou frontal din Titanium Glass negru cu insertii orizontale negru

7738100737

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB192 - 25iT150S, încălzire= 25 kW şi acm=30 kW, cu boiler încorporat de 150l / Clasă eficienţă energetică A+ pentru încălzire și A++ pentru preparare ACM cu profilul de încărcare XL, panou frontal din Titanium Glass negru cu insertii orizontale negru

7738100739

Centrală termică murală cu condensare Logamax plus GB192 - 25iT210SO, încălzire= 25 kW şi acm=30 kW, cu boiler încorporat de 210l solar / Clasă eficienţă energetică A+ pentru încălzire și A++ pentru preparare ACM cu profilul de încărcare XL, panou frontal din Titanium Glass negru cu insertii orizontale negru

 

 

III. DURATA PROMOŢIEI

3.1.      Campania promoțională se va desfașura în perioada 1 Septembrie – 30 Septembrie 2017, în limita bugetului de premii disponibil în valoare de 290.000 RON, fără TVA. În cazul în care premiile revendicate ating bugetul disponibil, promoția se va încheia înainte de termenul limită de 30 Septembrie.  Organizatorul va anunța pe site termenul de finalizare a promoției.

 

IV. MODUL DE DESFĂŞURARE A PROMOŢIEI

 1. Se acumulează puncte pentru atingerea fiecărui prag minim de achiziții de centrale termice cu condensare Buderus.

 

Prag

Valoare prag*

Puncte

Prag cifră de afaceri promoțională 1

15,001 - 25,000 lei

1000

Prag cifră de afaceri promoțională 2

25,001 - 35,000 lei

1800

Prag cifră de afaceri promoțională 3

35,001 - 45,000 lei

2600

Prag cifră de afaceri promoțională 4

45,001 - 65,000 lei

3400

Prag cifră de afaceri promoțională 5

65,001 - 90,000 lei

4500

Prag cifră de afaceri promoțională 6

90,001 - 130,000 lei

6400

Prag cifră de afaceri promoțională 7

130,001 - 180,000 lei

9000

Prag cifră de afaceri promoțională 8

180,001 - 250,000 lei

13000

Prag cifră de afaceri promoțională 9

250,001 - 320,000 lei

17000

Prag cifră de afaceri promoțională 10

320,001 - 450,000 lei

23000

Prag cifră de afaceri promoțională 11

≥450,000 lei

33000

* Valoare achiziție de la Robert Bosch SRL, RON, fara TVA, în perioada promoțională

 

 

Ex: Pentru facturi înscrise în program în valoare de 7.000 ron nu se va acorda niciun punct.

Pentru facturi înscrise în program în valoare de 20.000 ron se vor acorda 1.000 puncte. Pentru înscrierea de facturi de încă 10.000 ron se va atinge pragul 2 de cifră promoțională și se vor mai acorda încă 800 de puncte, astfel încât participantul va avea 1800 puncte acumulate.

Pragurile de cifră de afaceri cumuleaza toate facturile înscrise pe Pagina Web, pe toată durata promoției. Un prag de cifră de afaceri poate fi atins cumulând toate facturile de achiziție de pe durata promoției.

 1. Pentru a primi punctele aferente produselor achiziționate, participanții trebuie să trimită o copie/un scan al facturii conținând produsele achiziționate, pe mail la centralecupremii@createdirect.ro sau prin încărcare pe site-ul promoției www.centralecupremii.ro. Se acceptă doar facturile de achiziție din perioada campaniei promoționale, 1 Septembrie – 30 Septembrie. Facturile emise înainte de data începerii campaniei sau după data încheierii acesteia nu vor fi luate în considerare. Punctele acumulate de participanți vor fi actualizate în contul fiecărui participant în aplicația de pe site-ul www.centralecupremii.ro, la atingerea unui prag minim de achiziții de centrale termice Buderus, în termen de 5 zile lucrătoare de la trimiterea facturilor.

 

 1. Verificarea facturilor se va face exclusiv în scopul determinării numărului de puncte obținut de către participant fără a analiza alte elemente ale facturii.

 

 

 

V. ACORDAREA PREMIILOR

 1. Participantul poate să își transforme Punctele acumulate în Premii (denumite în continuare „Premii”), a căror listă actualizată poate fi găsită pe Pagina web în cadrul catalogului online de premii, până la data de 15 Octombrie 2017. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând lista premiilor, cu mențiunea că va trebui să publice informațiile referitoare la modificare pe Pagina web.
 2. Participantul poate primi Premii acumulând numărul de puncte necesar pentru primirea Premiului și trimiţând comanda corespunzătoare pe Pagina web. În cazul în care nu au fost acumulate suficiente Puncte pentru trimiterea comenzii, pentru obținerea Premiului nu se acceptă plata în numerar, nici parțial, nici integral.
 3. Punctele expiră și își pierd valabilitatea la data 15 Octombrie 2017.
 4. La trimiterea comenzii de Premii, Punctele utilizate pentru obținerea Premiului se vor scădea automat din contul Participantului.
 5. În cazul în care Premiul comandat nu este disponibil, din orice motiv, Furnizorul de servicii va informa imediat Participantul și va oferi un alt Premiu, de același tip și cu aceeași valoare în Puncte. Dacă Participantul nu dorește să accepte Premiul alternativ, comanda va fi ștearsă, iar Punctele neutilizate vor fi creditate în contul Participantului, în cel mult 48 de ore după ce Furnizorul de servicii a informat Participantul că respectivul Premiu nu este disponibil.
 6. Livrarea Premiilor se va efectua prin poștă sau prin curier, pe cheltuiala Furnizorului de servicii, la adresa înregistrată de Participanți pe Pagina web. Dacă Furnizorul de servicii utilizează o altă formă de livrare, Organizatorul va posta informațiile corespunzătoare pe Pagina web.
 7. În cazul în care livrarea Premiului nu se efectuează din cauza Participantului, după cel puțin două tentative de livrare, acesta va pierde dreptul de a primi Premiul.
 8. Premiul nu poate fi preschimbat în numerar.
 9. În cazul în care apar orice fel de îndoieli referitoare la înregistrarea de date corecte pe Pagina web de către Participant sau în legătură cu calculul Punctelor în cadrul Promoției, Organizatorul are dreptul să suspende livrarea Premiilor până la clarificarea îndoielilor, respectiv pe perioada soluționării problemelor.
 10. Organizatorul prin Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a refuza predarea Premiilor oferite în cadrul Promoției dacă Participantul, respectiv persoanele care sunt împuternicite să ridice Premiul în numele Participantului, încalcă Regulamentul în orice fel sau dacă nu îndeplinesc cerințele incluse în acesta.
 11. Cererile referitoare la garanția valabilă pentru oricare Premiu trebuie înaintate direct către producătorul sau importatorul Premiului, Organizatorul fiind exonerat de orice răspundere.
 12. Participantul are obligaţia de a verifica integritatea premiului la recepţia sa. În cazul în care Participantul constată că premiul nu este conform cu comanda, prezintă anumite vicii sau defecte, este incomplet sau deteriorat, participantul trebuie să refuze recepţia şi să menţioneze în scris transportatorului motivul refuzului.
 13. Organizatorul este exonerat de orice răspundere sau despăgubire aferente unor eventuale nereguli sau reclamaţii privind neconformitatea sau neonorarea premiilor, întreaga răspundere fiind a funizorului de servicii.
 14. Premiile obţinute în cadrul promoției sunt considerate drept venituri realizate şi fac obiectul impozitării, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Regimul aplicabil al taxelor şi impozitelor privind premiile este cel de la data acordării.

VI. PROCESAREA DATELOR PERSONALE

 1. Robert Bosch SRL prelucrează date cu caracter personal, în scopul de reclamă, marketing şi publicitate, prin organizarea de acţiuni publicitare cu atribuire de premii, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în calitate de operator date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în baza notificării nr. 10371/27.11.2008, conform articolului 24, aliniatul (2) din legea mai sus menţionată, altfel cum a fost modificată şi completată, numai în cadrul prelucrării de date efectuate în scopul declarat, precum şi pe orice completare sau modificare ulterioară a acestei notificări.
 2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de către Robert Bosch SRL sunt numele şi prenumele, telefon/fax, adresa, e-mail, date de înregistrare firmă.
 3. Datele cu caracter personal menţionate mai sus sunt colectate şi prelucrate numai cu acordul expres al Participantului, exprimat cu ocazia înrolării în Promoție, în următoarele scopuri:
 4. informarea Participantului privind evoluţia şi nivelul punctelor acumulate;
 5. validarea, expedierea şi livrarea Produselor către Participant;
 6. rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la aspecte ce țin de Promoție;
 7. activităţi comerciale;
 8. contactarea Participantului, la cererea sa voluntară;
 9. contactarea Participantului, în chestiuni de relaţii cu clienţii;
 10. urmărirea şi monitorizarea vânzărilor şi comportamentul Participantilor;
 11. informări în scop de marketing
 12. Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale şi să solicite ştergerea sau actualizarea acestora, revocându-şi acordul dat şi renunţând astfel la orice drept implicit specificat în acesta şi fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.
 13. Participantul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat iniţial pentru a reflecta orice modificări survenite, dacă este cazul, folosindu-se de accesul particularizat în contul său.
 14. Participantul are dreptul la opoziție ceea ce presupune că are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.
 15. În cazul solicitării ștergerii datelor procesate, Organizatorul nu va mai putea administra Campania în privința respectivei persoane (nu vor mai putea fi efectuate verificările îndeplinirii condițiilor din Regulament) și acesta își rezervă dreptul de a exclude Participantul din Promoție.

 

VII. SIGURANŢA PAROLEI

 1. Participantul se va asigura de confidenţialitatea parolei pentru participarea la Promotie. În cazul în care suspectează că o altă persoană a aflat parola sau că aceasta a fost folosită în mod abuziv, Participantul trebuie să îşi schimbe imediat parola şi să informeze Furnizorul de servicii, prin intermediul datelor de contact de pe site, cu privire la suspiciunea abuzului.
 2. În cazul unor daune rezultate ca urmare a neaducerii la cunoştinţă sau a informării cu întârziere în legătură cu acest aspect, Organizatorul este exonerat de raspundere.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

 1. Prezentul Regulament este disponibil la sediul Organizatorului, precum și pe Pagina web.
 2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul. Organizatorul va publica modificările în același mod în care a publicat Regulamentul anterior.
 3. Pentru cazurile în care Regulamentul nu are alte dispoziții, vor prevala prevederile legale din România, în special dispozițiile Codului Civil (legea 287/2009).

 

Recomand instalator

> Afla mai multe informatii